NEDEN ARMADA GIDA ?


ARMADA GIDA İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI:

 
  • Çalışanlara potansiyellerini göstermeleri, aidiyet duygusu geliştirmeleri için fırsatlar yaratmak.                                                                                                                                              
  • Uzman yönetim ve iş ortakları ile alanında öncülük yaratan projeler geliştirmek.                                                                                                                               
  • Nitelikli ve dinamik çalışanlar ile "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak.                                                                                                                                                                                   
  • Etik değerlere saygılı, eşitlik anlayışı benimseyen ekipler yaratmak.                                                                                                                                                                                 
  • Çevreye ve topluma duyarlı çalışanlar ile huzurlu iş ortamı yaratmak                                                                                                                                          
  • Çalışan özlük haklarını korumak ve geliştirmek.                                                                                                                                            
  • Fırsat eşitliği ile alanında yetkin,motivasyonu yüksek ve gelişmeye açık adayların istihdam edilmesini sağlamak.